Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
ಹುಡುಕು  Search
ವಚನಕಾರರು
257 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಅಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರು
ಅಶ್ವಥರಾಮ (*) ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ
ಆದಯ್ಯ ಆನಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ (*) ಆನಂದಯ್ಯ
ಇಮ್ಮಡಿ ಮುರಿಘಾ ಗುರುಸಿದ್ಧ / ಗುರುಸಿದ್ಧಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವರದ ಚೆನ್ನರಾಮ (*) ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ
ಉರಿಲಿಂಗದೇವ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ
<< »ಂದೆ  ಪುಟ 2/18  ಮುಂದೆ >>
(*) - ಅಂಕಿತ ಆಧಾರಿತ ಅಜ್ಞಾತ ಶರಣರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture