Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
ಹುಡುಕು  Search
ವಚನಕಾರರು
4 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ದಶಗಣ ಸಿಂಗಿದೇವಯ್ಯ ದಸರಯ್ಯ ದಸರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ವೀರಮ್ಮ
ದುಗ್ಗಳೆ
(*) - ಅಂಕಿತ ಆಧಾರಿತ ಅಜ್ಞಾತ ಶರಣರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture