Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
ಹುಡುಕು  Search
ವಚನಕಾರರು
12 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಕಂಬದ ಮಾರಿತಂದೆ ಕದಿರಕಾಯಕದ ಕಾಳವ್ವೆ ಕದಿರರೆಮ್ಮವ್ವೆ
ಕನ್ನಡಿಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ ಕನ್ನಡಿಕಾಯಕದ ರೇಮಮ್ಮ ಕನ್ನದ ಮಾರಿತಂದೆ
ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ ಕಲಕೇತಯ್ಯ
ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮೇಶ್ವರ
(*) - ಅಂಕಿತ ಆಧಾರಿತ ಅಜ್ಞಾತ ಶರಣರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture