Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
Search (English)
ಹುಡುಕು (ಕನ್ನಡ)
ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರು  
ವಚನದ ಮೊದಲ ಸಾಲು  
ಕಾಲಾವಧಿ  
ಜನ್ಮಸ್ಥಳ  
ಶಿಷ್ಯರು  
ಅಥವಾ
ಪ್ರಧಾನ ಶಬ್ದ  
 
 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಯಕದ ಮುಕ್ತನಾಥಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
 
 ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಮಸಣಮ್ಮ
      ವಚನಗಳು
 
 ಎಲೆಗಾರ ಕಾಮಣ್ಣ
      ವಚನಗಳು
 
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture