Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
Search (English)
ಹುಡುಕು (ಕನ್ನಡ)
ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರು  
ವಚನದ ಮೊದಲ ಸಾಲು  
ಕಾಲಾವಧಿ  
ಜನ್ಮಸ್ಥಳ  
ಶಿಷ್ಯರು  
ಅಥವಾ
ಪ್ರಧಾನ ಶಬ್ದ  
 
 ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಸಮಯಾಚಾರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
      ವಚನಗಳು
 
 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ / ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮಧುವಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮನಸಂದ ಮಾರಿತಂದೆ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮನುಮುನಿ ಗುಮ್ಮಟದೇವ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮರುಳಶಂಕರದೇವ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮಲಹರಕಾಯಕದ ಚಿಕ್ಕದೇವಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮಳುಬಾವಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮಹಾದೇವೀರಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
 
 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಮುದ್ವೀರ ಸ್ವಾಮಿ
      ವಚನಗಳು
 
 ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯೇಂದ್ರ /ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಿತೀಂದ್ರ
      ವಚನಗಳು
 
 ಮೂರುಸಾವಿರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture