Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs
Search (English)
ಹುಡುಕು (ಕನ್ನಡ)
ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರು  
ವಚನದ ಮೊದಲ ಸಾಲು  
ಕಾಲಾವಧಿ  
ಜನ್ಮಸ್ಥಳ  
ಶಿಷ್ಯರು  
ಅಥವಾ
ಪ್ರಧಾನ ಶಬ್ದ  
 
 ಕಂಬದ ಮಾರಿತಂದೆ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕದಿರಕಾಯಕದ ಕಾಳವ್ವೆ
      ವಚನಗಳು
 
 ಕದಿರರೆಮ್ಮವ್ವೆ
      ವಚನಗಳು
 
 ಕನ್ನಡಿಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕನ್ನಡಿಕಾಯಕದ ರೇಮಮ್ಮ
      ವಚನಗಳು
 
 ಕನ್ನದ ಮಾರಿತಂದೆ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕಲಕೇತಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ
      ವಚನಗಳು
    ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ
      ಕೃತಿಗಳು
 
 ಕೂಡಲಸಂಗಮೇಶ್ವರ
      ವಚನಗಳು
 
 ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕುವಿಕೆ

ಅಂ ಅಃ
 
 
ಕ್ಷ ಜ್ಞ
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture