Search Literature Discussion FAQ's Authors Vachanas Other Writeups
Home Search Vachanakaras Vachanas Vachana Songs

ಆಶಯ


     ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.  12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದ ಅಪೂರ್ವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.  ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ತತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕಾಯಕ ತತ್ತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿ ಉಣಬೇಕೆಂಬ ದಾಸೋಹದ ತತ್ತ್ವಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು.

 

     ಈ ನೂತನ ಸಮಾಜದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಫಲವಾಗಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಾರವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

 

     ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇದೀಗ ಅಂತರಜಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

 

01.03.2015                                                                                             ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ
  ಬೆಂಗಳೂರು                                                                                                      ನಿರ್ದೇಶಕರು
                                                                                                             ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು

ಅನಾವರಣ

ಆಶಯ

ಸಾಧನೆ

ನಮ್ಮ ನುಡಿ

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ ಕುರಿತು

ಸಂದೇಶ

ಹೊನ್ನುಡಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು

ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ

Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us  

Powered by Department of Kannada and Culture