ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
 
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 54(54)
ನಡೆವೆಣ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೆಣದಂತೆ ಬದುಕುವವ
ನನೆ ಮೊಗ್ಗು
ನನ್ನಿ ಸತ್ಯ, ನಿಜ
ನಭ ಆಕಾಶ
ನವಖಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ
ನವರತ್ನದ ಖಂಡಿತಹಾರ (ಬೆ) ನವಲಿಂಗ ಪ್ರಯುಕ್ತವೆನಿಸುವ ಜ್ಞಾನ
ನವರಸಗಳು ಶೃಂಗಾರ, ಹಾಸ್ಯ, ಕರುಣ, ರೌದ್ರ, ವೀರ, ಭಯಾನಕ, ಭೀಭತ್ಸ ್ಯ, ಅದ್ಭುತ, ಶಾಂತ
ನವಣಿಯಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಪ, ಕಡಿಮೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣ.
ನವನೀತ ಬೆಣ್ಣೆ
ನವಸಾಸಿರ ಮಂದಿ (ಬೆ) ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವೆನಿಸುವ ಸಕಲಕರಣಂಗಳು
ನಲಗು ಸುಖ, ಸಂತೋಷ
ನಷ್ಟಮೂಲ ಬೇರುನಷ್ಟವಾದ
ನಳಿನ ಕಮಲ
<< ಂದೆಮುಂದೆ >>
ಅರ್ಥ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ : 6186  (6186)
ಅಂ ಅಃ
ಕ್ಷ ಜ್ಞ