ಜಕ್ಕಣಯ್ಯ
ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶರಣನ ಸಂಗದಿಂದ
898
ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶರಣನ ಸಂಗದಿಂದ
ಅವಿರಳಸ್ವಾನುಭವಸಿದ್ಧಾಂತವನರಿತು,
ಪರಕೆಪರವಾದ ಲಿಂಗವನಾಚರಿಸಿ,
ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಾಕುಳ ನಿರ್ಭರಿತನಾಗಿರ್ದ ನೋಡಾಝೇಂಕಾರ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ರಭುವೆ.


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಮೈಸೂರು ನಾಗಮಣಿ ಶ್ರೀನಾಥ್
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಜಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ
ರಾಗ : ಕಲ್ಯಾಣಿ
ತಾಳ : ಚ. ತ್ರಿಪುಟ
ಶೈಲಿ : ಕರ್ನಾಟಕ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅಶ್ವಿನಿ
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೊಳಲು - ಅಶ್ವಿನಿ
ಪಿಟೀಲು - ಜ್ಯೋಸ್ತ್ನಾ ಮಂಜುನಾಥ್
ತಬಲ - ಸತ್ಯ
ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳು - ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ .

ನಿರ್ಗಮನ