ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನಬಸವಯ್ಯ
ಬಂದು ನಿಂದಲ್ಲಿ ಕಾರಿರುಳು ಕವಿದು ನಿದ್ರೆಗೈವ ಕಾಲದೊಳು
8
ಬಂದು ನಿಂದಲ್ಲಿ ಕಾರಿರುಳು ಕವಿದು ನಿದ್ರಗೈವ ಕಾಲದೊಳು
ಚರಣಾಯುಧ ಕೂಗಲು ನಿದ್ರೆಗಳೆಯಲು
ರವಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕತ್ತಲೆಗೆಡೆಯಿಲ್ಲ ನೋಡ.
ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದೊರಲೆ ನಿಂದಿರಲೆಡೆಯಿಲ್ಲ !
e್ಞನೋದಯವಾದ ಶರಣನ ಮುಂದೆ
ತಮ್ಮ ಶರಣವೃಂದ ಗಾಲುಮೇಲುಗಳ ನಾಶನಿರಂಜನ ಚನ್ನಬಸವಲಿಂಗಾ.


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಮೈಸೂರು ಮೋಹನ್
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಗಣೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ
ರಾಗ : ಹಂಸಧ್ವನಿ
ತಾಳ : ಝಪ್‍ತಾಲ್
ಶೈಲಿ : ಸುಗಮ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅರವಿಂದ್
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೊಳಲು - ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್
ಸಿತಾರ್ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್. ಪಿ
ತಬಲ - ಹನುಮಂತ ಕಾರಟಗಿ
ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ - ಅಜನೀಶ್ .

ನಿರ್ಗಮನ