ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ
ಬಯಸಿ ಬಂದುದಂಗ ಭೋಗ, ಬಯಸದೆ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗ.
287ಬಯಸಿ ಬಂದುದಂಗ ಭೋಗ, ಬಯಸದೆ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಅಂಗಭೋಗ ಅನರ್ಪಿತ, ಲಿಂಗಭೋಗ ಪ್ರಸಾದ, [ಬೇಕೆಂಬುದು ಕಾಯಗುಣ ಬೇಡೆಂಬುದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲ್ಲ ಬೇಡೆಂಬುದು ಅಲ್ಲ ಈ ಉಭಯವನತಿಗಳೆದು ಭೋಗಿಸಬಲ್ಲಡೆ] ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ [ನಿಮ್ಮ ಶರಣನೆಂಬೆ]


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಬಿ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್
ರಾಗ : ಕಂಭಾವತಿ
ತಾಳ : ತ್ರಿಪುಟ 7/8
ಶೈಲಿ : ಜನಪದ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅರವಿಂದ್
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ - ವಿ. ಉಮೇಶ್
ತಬಲ - ಕೆ.ಆರ್. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ
ರಿದಂ ಪ್ಯಾಡ್ - ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಮತ್
ಸಂತೂರ್ - ಕುಮಾರ್
ಸಿತಾರ್ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಹೆಚ್.ಪಿ.

ನಿರ್ಗಮನ