ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ
ಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ
282
ಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ
ಸ್ತ್ರೀಯೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು.
ಸ್ತ್ರೀಯ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ
ಪುರುಷನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು.
ಲೋಕವೆಂಬ ಮಾಯೆಗೆ ಶರಣಚಾರಿತ್ರ್ಯ
ಮರುಳಾಗಿ ತೋರುವುದು.
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೊಲಿದ ಶರಣಂಗೆ ಮಾಯೆಯಿಲ್ಲ, ಮರಹಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ.


ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ವೈ.ಕೆ.
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ರಾಜು ಅನಂತಸ್ಡಾಮಿ
ರಾಗ : ಪೀಲು
ತಾಳ : ಕೆಹರವಾ
ಶೈಲಿ : ಸುಗಮ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅರವಿಂದ್
ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿವರ :
ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ - ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ
ಸಿತಾರ್ - ಸುಮಾರಾಣಿ
ತಬಲ - ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಗದೀಶ್
ವೈದ್ಯ
ಕೊಳಲು - ರಮೇಶ್ .

ನಿರ್ಗಮನ